środa, 30 stycznia 2013

O przewodniku edukacyjnym

Przewodnik edukacyjny „Warszawa – miasto wielu kultur” powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Biura Edukacji M. St. Warszawy. Jego wydanie w tej formie, która trafia dziś do Państwa rąk, zawdzięczamy dotacji z Biura Kultury M. St. Warszawy.

Publikacja nie mogłaby się ukazać, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób. W tym miejscu pragnę podziękować Jackowi Milewskiemu za zgodę na opublikowanie opowiadania „Czarlie Godo – pamiętnik symboliczny” z tomu „Dym się rozwiewa” oraz Wydawnictwu Zysk i S-ka za to że udostępniło nam nieodpłatnie prawa do jego wykorzystania; dyrektorom liceów warszawskich: Elżbiecie Wysmołek – Dyrektor XII LO im. Henryka Sienkiewicza oraz Teresie Wesołowskiej – Dyrektor XIX LO im. Jacka Kuronia za udział w pilotażu oraz pomoc i życzliwe zainteresowanie; Praskiemu Biuru Przewodnickiemu „To Tu” oraz warszawskim przewodnikom: Agnieszce Dyc, Jarosławowi Kaczorowskiemu i Małgorzacie Misztal za to, że młodzież po Warszawie bezpłatnie i entuzjastycznie oprowadzili; i oczywiście Biurom Kultury oraz Edukacji M. St. Warszawy za finansowe umożliwianie niniejszego wydania.

Przede wszystkim zaś, podziękowania należą się przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych – za to, że wzbogacają polski pejzaż kulturowy i nieustannie inspirują swą odmiennością.

Mam nadzieję, że nasz Przewodnik okaże się pomocny w codziennej pracy osób zaangażowanych w edukację wielokulturową oraz edukację na rzecz tolerancji.


Beata Machul-Telus
Prezes
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
PRO HUMANUM